Guidebook to a Joyful Love: 2016 Version

Family is the most precious gift that God has given us. Even if we encounter different problems with our family, at the end of the day, family will be your number one companion and your guidance in e...

Paano mo minamahal ang mga magulang mo?

Noong si lola ay nasa kalakasan pa, mayroon siyang isang anak, si Carlos. Mula nang mamatay ang kanyang asawa, si lola Iska na ang nag-iisang nagpalaki sa kanyang anak sa pamamagitan ng pagiging laba...