#gospel

Reflections

Are you a LEADER?

Are you a LEADER?

Today we celebrate the Solemnity of Chris the King. His kingship also defined His way of leadership. What is the characteristic of a leader? Are you a leader?

Prepared KA ba?

Prepared KA ba?

Ang lahat ng bagay nagbabago. Ang lahat ng bagay may katapusan. Prepared ka ba?

How to LOVE your Neighbor?

How to LOVE your Neighbor?

Love God and Love your neighbor. These are the two commandments that Jesus mentioned in today’s Gospel. Do we really know what this commandments mean? Do we strive to live these commandments?

Sumbongero ka ba?

Sumbongero ka ba?

Sumbongero ka ba? Listen as Genesis’ reflects on this Sunday’s Gospel

How to be Like Jesus

How to be Like Jesus

You want to be like Jesus? This Sunday’s Gospel teaches us how we can be like Him.

Sino ka sa kanila?

Sino ka sa kanila?

With all the things happening in this world, naniniwala ka pa ba sa kapangyarihan ng Diyos?

Listen and Understand

Listen and Understand

With all the problems, worries, sickness and everything happening in our life today, we tend to push God away.

Bakit laging kulang o bitin?

Bakit laging kulang o bitin?

Feeling mo ba parang laging kulang ang oras? Laging bitin ang mga pagkakataon? At andaming mga limitasyon lalo na sa panahon ngayon?