#gospel

Reflections

Prepared KA ba?

Prepared KA ba?

Ang lahat ng bagay nagbabago. Ang lahat ng bagay may katapusan. Prepared ka ba?

Are you BLESSED?

Are you BLESSED?

Nakikita mo ba ang Diyos sa mga panahong ikaw ay nagdudusa? Naghihirap? Feeling mo ba wala kang pakinabang?

Nakikinig ka ba?

Nakikinig ka ba?

Nakikinig ka ba? Naririnig mo ba Siya? Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay buhay, makinig ka lang.

Are you hungry?

Are you hungry?

Are you hungry? Gutom ka ba? Alam mo ba na merong pagkain na once you eat it, hindi ka na magugutom o mauuhaw?

Are you in DOUBT?

Are you in DOUBT?

Naniniwala ka ba na mahal ka ng Diyos? Naniniwala ka ba na hindi ka nya iiwan? Naniniwala ka bang He will give you all the things that you need?

Tiwala lang!

Tiwala lang!

Is God enough for you? Do you trust Him to take care of you on this journey call life? Listen to Jan Gianan as he reflects on today’s gospel.

NaREJECT ka na ba?

NaREJECT ka na ba?

Rejection is hard. It is even more difficult if rejection comes from those closest to you.

Are you TERRIFIED?

Are you TERRIFIED?

Sa lahat ng nangyayari sa ating paligid, we cannot help but be terrified and be anxious? But ano nga ba ang sinasabi ng ating Gospel toady?